Siikajoen latvaosien koskikunnostukset alkavat – kuulemistilaisuus kylätalolla to 28.9.2023 klo 18.30

Syksyn aikana kunnostetaan Siikajoen latvaosan koskia. Kaivinkoneella tehtävät kunnostustyöt aloitetaan yläjuoksulta edeten alajuoksulle Eteläjoen haaralle saakka.

Siikajoen latvaosien uittoperattujen koskien ennallistaminen -hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Osa koskista päästään kunnostamaan tämän syksyn aikana ja osan kunnostaminen jää tuleville vuosille. Vuoden 2024 aikana järjestetään talkootöitä, joiden aikana koskiin lisätään kutusoraa.

Koskien kunnostuksella pyritään palauttamaan virtavesille ominainen koskien ja suvantojen vuorottelu ja lisäämään virtausolojen vaihtelua. Tavoitteena on latvaosan koskien rakenteellisen monimuotoisuuden lisääminen, joka edelleen kohentaa joen ekologista tilaa sekä parantaa maisemallisia arvoja ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt hankkeelle avustusta maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelmasta. Hankkeen muina rahoittajia ovat Pyhännän kunta ja Piiparinmäki Oy. Hankkeen toteuttajana toimii Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus.

Koskikunnostuksista järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 28.9.2023 klo 18.30 Tavastkengän kylätalolla. Paikalla ovat Siikajoen vesistökoordinaattori ja koskikunnostusten työnjohdon edustaja Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:stä. 

Tapahtumassa on myös etämahdollisuus: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY0ODEzMDgtMjg5Yy00NDdlLTk2MDItMzA0NDhmZGY3Nzdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bacc851-85f6-442e-8c11-2403596ba43e%22%2c%22Oid%22%3a%2252fffef2-19f1-4c0f-8881-6d836b8ec28b%22%7d

Lisätietoja:

vesistökoordinaattori Marja Lindholm

+358 50 3253993

marja.lindholm(at)hspseutukunta.fi

www.haapavesi-siikalatva.fi

Tavastkengän kyläkaavaluonnos asetettu nähtäville

Pyhännän kunnanhallitus on päättänyt 11.9.2023 159 § kokouksessaan asettaa Tavastkengän kyläkaava osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavaluonnos nähtävillä 30 päivän ajan 18.9-19.10.2023 välisenä aikana Pyhännän kunnantalon neuvonnassa ja teknisessä toimistossa, os. Manuntie 2. Kyläkaavamateriaali löytyy Pyhännän kunnan www-sivuilta kaavoitus/Tavastkengän kyläkaava.


Nähtävillä oloaikana on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa lausunto.
Mielipiteet ja lausunto on jätettävä kirjallisesti os. Pyhännän kunta,
kunnanhallitus, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä tai sähköpostilla pyhannankunta@pyhanta.fi 19.10.2023 mennessä.


Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Tekninen toimisto/Timo Aitto-oja rak.tark.
p. 040-1912 203 sp. timo.aitto-oja@pyhanta.fi tai
kaava-arkkitehti Sweco Oy Oy/Elina Marjakangas
p. 040-8271160 sp. elina.marjakangas@sweco.f

Pelimanniyhtye Noroikka konsertoi Tavastkengän kylätalolla lauantaina 16.9.2023 klo19.00 alkaen.

Luvassa perinteistä suomalaista pelimannimusiikkia. Polkanrytkeen, polskan, valssien ja masurkoiden lisäksi ohjelmassa on myös muutamia harvemmin kuultuja pelimannihenkisiä hengellisiäkin kappaleita, joita on löydetty mm. kanttori ja kansanmuusikko Aaro Kentalan nuottikirjasta.


Noroikka koostuu kolmesta soittajasta: Piippolasta tulevat Pentti Rajamäki, mandoliini, sekä Markku Lesonen, kitara. Tavastkenkänen Reijo Haukia, joka on voittanut huuliharpun soitossa Suomen mestaruuden kolme kertaa, soittelee huuliharppujen lisäksi vähän kitaraakin.


Konserttiin on yleisöllä vapaa pääsy. Tilaisuuden on järjestää Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura yhdessä ev.lut. Seurakunnan kanssa. Kahviosta voi väliajalla ostaa kaffetta, pullaa ja muita herkkuja.

Maisemanhoitotalkoot rantalaitumilla la 9.9. klo 10 alkaen

Raivataan puita ja vesakkoa Pyhännänjoen ja Myllykosken rantalaitumilta hoitosuunnitelman mukaisesti, jotta laitumien heinänkasvu olisi parempi tulevina vuosina. Raivausjätteet kootaan kasaan poltettavaksi. Seura tarjoaa talkookahvit. Tervetuloa talkoisiin!

Kivakylä-ilta pe 25.8 klo 17:00 alkaen

Koko perheen Kivakylä-tapahtuma Tavastkengän kylätalolla (os. Ojapellontie 2)

Ohjelma:

Klo 17:00
Kahvio aukeaa

Klo 18.00
Kuninkaallinen Nukketeatteri: Susi ja Punahilkka.

Klo 19:00
Perinteinen Perttulin lauluilta,
laulattajina Virpi Piippo ja Juha Vartiainen,
säestäjänä Jarmo Tinkala

Lapsille pihapelejä (sateen sattuessa lautapelejä).

Vapaa pääsy Kahvio auki tapahtuman ajan.

Kesäretki Raahen teatteriin la 8.7. Lähtö Tavastkengältä klo 11.

Raahen teatterissa esitetään Myrskyluodon Maija -näytelmä lauantaina 8.7 klo 15:00. Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura järjestää ruokailun ja kyydityksen edestakaisin Tavastkengältä Pyhännän kautta Raaheen. Matka järjestetään, jos lähtijöitä on 25 tai enemmän. Matkan hinta lippuineen ja ruokailuineen on 75 €/henkilö, Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran jäseneltä 65 €/henkilö. Alennus koskee vuoden 2023 jäsenmaksun maksaneita. Hintaa tarkastellaan alaspäin, jos teatteriin lähtijöitä on selvästi enemmän kuin 25 henkilöä. Teatterimatkaan kuuluu matkat edestakaisin, ruokailu Raahen hovissa ennen teatteria, liput teatteriin ja pullakahvit teatterilla. Sitova ilmoittautuminen viimeistään ti 20.6.2023. sähköpostiin jere.kangasmäki@gmail.com tai tekstiviestillä/whatsapp 0447150087. Ilmoituksessa pitää olla lähtijöiden nimet, lähtöpaikka (Tavastkenkä tai Pyhäntä) sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Tavastkengän kyläkysely on avattu.

Kysely aukeaa alla olevasta linkistä. Kyläkysely on osa kyläsuunnitelmaa vuosille 2024 – 2028. Kyläkyselyyn vastaamalla pääsee vaikuttamaan kylän tulevaisuuteen. Kyläsuunnitelma on viiden vuoden suunnitelma kylän kehittämisestä. Kyselyn tulokset liitetään osaksi kyläsuunnitelmaa. Kysely on auvennut 9.6. ja vastausaikaa on 23.6.2023 saakka. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymeinä. 

https://link.webropolsurveys.com/S/74B49618464B81C8