Ilmottaudu talkoolaiseksi

Tavastkengän Maa- ja Kotitalousseura kasaa talkoolaisia Whatsapp ryhmään. Ilmottautua voit numeroon 045 7831 1997 tekstiviestillä/Whatsapp:lla. Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi jossa Whatsapp sovellus ja mahdolliset erikoisosaamisalueet.

Runonlausuntaa ja haitarimusiikkia tiistaina 19.3 klo19:00 OSTA LIPUT ENNAKKOON!

Runonlausuntaa ja haitarimusiikkia -esitys on ylistyslaulu suomalaiselle runoudelle. Se on sanan, sävelen ja liikkeen yhdistävä näyttämöteos, joka tarkastelee ikiaikaisia elämän teemoja: elämää, kuolemaa ja rakkautta.

Eino Leinon, Saima Harmajan, Aleksis Kiven ja Uuno Kailaan runot muistuttavat meitä siitä, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Ja mikä on matkamme määrä?

Väliajalla voit nauttia Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran kahvion antimista!

Lisätiedot: www.runonlausuntaa.fi

Liput: https://www.lippu.fi/event/runonlausuntaa-ja-haitarimusiikkia-tavastken…

Lautapelipäivä Tavastkengän koululla

Lautapelipäivä lauantaina 16.3.2024 Tavastkengän koululla klo 12-21! Tule tutustumaan lautapeleihin! Voit ottaa mukaasi myös oman lautapelin! Tarjolla pientä purtavaa! Omat eväät voi ottaa mukaan!

Tavastkengän kyläsuunnitelma 2024-2028

Tavastkengän Maa- ja Kotitalousseuran syyskokous hyväksyi uuden kyläsuunnitelman sunnuntaina 26.11.2023. Suunnitelma ohjaa kyläseuran toimintaa seuraavan viiden vuoden ajan. Visiona on yhtenäinen ja yhteisöllinen Tavastkenkä. Jokaiselle suunnitelmavuodelle on annettu teema, joiden mukaan tapahtumat ja hankeet on sijoiteltu eri vuosille. Aikajärjestyksessä teemat ovat: yhteistyö, luonto, kulttuuri, historia ja hyvinvointi.

Tutustu kyläsuunnitelmaan ja siihen sisältyvään toimenpidesuunnitelmaan:

Tavastkengän kyläsuunnitelma 2024-2028

Tavastkengän toimenpidesuunnitelma 2024-2028

Siikajoen latvaosien koskikunnostukset alkavat – kuulemistilaisuus kylätalolla to 28.9.2023 klo 18.30

Syksyn aikana kunnostetaan Siikajoen latvaosan koskia. Kaivinkoneella tehtävät kunnostustyöt aloitetaan yläjuoksulta edeten alajuoksulle Eteläjoen haaralle saakka.

Siikajoen latvaosien uittoperattujen koskien ennallistaminen -hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Osa koskista päästään kunnostamaan tämän syksyn aikana ja osan kunnostaminen jää tuleville vuosille. Vuoden 2024 aikana järjestetään talkootöitä, joiden aikana koskiin lisätään kutusoraa.

Koskien kunnostuksella pyritään palauttamaan virtavesille ominainen koskien ja suvantojen vuorottelu ja lisäämään virtausolojen vaihtelua. Tavoitteena on latvaosan koskien rakenteellisen monimuotoisuuden lisääminen, joka edelleen kohentaa joen ekologista tilaa sekä parantaa maisemallisia arvoja ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt hankkeelle avustusta maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelmasta. Hankkeen muina rahoittajia ovat Pyhännän kunta ja Piiparinmäki Oy. Hankkeen toteuttajana toimii Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus.

Koskikunnostuksista järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 28.9.2023 klo 18.30 Tavastkengän kylätalolla. Paikalla ovat Siikajoen vesistökoordinaattori ja koskikunnostusten työnjohdon edustaja Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:stä. 

Tapahtumassa on myös etämahdollisuus: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY0ODEzMDgtMjg5Yy00NDdlLTk2MDItMzA0NDhmZGY3Nzdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bacc851-85f6-442e-8c11-2403596ba43e%22%2c%22Oid%22%3a%2252fffef2-19f1-4c0f-8881-6d836b8ec28b%22%7d

Lisätietoja:

vesistökoordinaattori Marja Lindholm

+358 50 3253993

marja.lindholm(at)hspseutukunta.fi

www.haapavesi-siikalatva.fi

Tavastkengän kyläkaavaluonnos asetettu nähtäville

Pyhännän kunnanhallitus on päättänyt 11.9.2023 159 § kokouksessaan asettaa Tavastkengän kyläkaava osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavaluonnos nähtävillä 30 päivän ajan 18.9-19.10.2023 välisenä aikana Pyhännän kunnantalon neuvonnassa ja teknisessä toimistossa, os. Manuntie 2. Kyläkaavamateriaali löytyy Pyhännän kunnan www-sivuilta kaavoitus/Tavastkengän kyläkaava.


Nähtävillä oloaikana on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa lausunto.
Mielipiteet ja lausunto on jätettävä kirjallisesti os. Pyhännän kunta,
kunnanhallitus, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä tai sähköpostilla pyhannankunta@pyhanta.fi 19.10.2023 mennessä.


Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Tekninen toimisto/Timo Aitto-oja rak.tark.
p. 040-1912 203 sp. timo.aitto-oja@pyhanta.fi tai
kaava-arkkitehti Sweco Oy Oy/Elina Marjakangas
p. 040-8271160 sp. elina.marjakangas@sweco.f