Tavastkengän kyläkaavaluonnos asetettu nähtäville

Pyhännän kunnanhallitus on päättänyt 11.9.2023 159 § kokouksessaan asettaa Tavastkengän kyläkaava osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavaluonnos nähtävillä 30 päivän ajan 18.9-19.10.2023 välisenä aikana Pyhännän kunnantalon neuvonnassa ja teknisessä toimistossa, os. Manuntie 2. Kyläkaavamateriaali löytyy Pyhännän kunnan www-sivuilta kaavoitus/Tavastkengän kyläkaava.


Nähtävillä oloaikana on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa lausunto.
Mielipiteet ja lausunto on jätettävä kirjallisesti os. Pyhännän kunta,
kunnanhallitus, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä tai sähköpostilla pyhannankunta@pyhanta.fi 19.10.2023 mennessä.


Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Tekninen toimisto/Timo Aitto-oja rak.tark.
p. 040-1912 203 sp. timo.aitto-oja@pyhanta.fi tai
kaava-arkkitehti Sweco Oy Oy/Elina Marjakangas
p. 040-8271160 sp. elina.marjakangas@sweco.f