Kylän esittely

Tavastkengän kyläyhdistys, Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura perustettiin vuonna 1993. Yhdistyksen juuret yltävät lähes sadan vuoden taakse, sillä sen edeltäjä, Tavastkengän maamiesseura, perustettiin vuonna 1921. Kyläyhdistyksen perinteiseen palveluvalikoimaan ovat jo vuosien ajan kuuluneet erilaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat, kuten koulutukset, juhlat ja näyttelyt. Tapahtumia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Nykyinen suunnitelmallinen kylän kehittäminen Tavastkengällä alkoi vuonna 2007 alkaneen kylähistoriahankkeen myötä. Yhteisestä historiasta saatiin voimavara, joka yhdisti nykyisiä ja entisiä kyläläisiä, nuoria ja vanhoja. Historiakirjaa myymällä saatiin yhdistykselle enemmän taloudellista liikkumavaraa ja erilaisten hankkeiden käynnistäminen tuli mahdolliseksi.

Hyvä esimerkki viime vuosien isoista hankkeista on ollut maisemanhoitohanke kylän keskellä sijaitsevan Kurkelanjärven ja siihen liittyvän Ala-Kurkelan rantalaitumen ympäristössä. Tästä maisemanhoitotyöstä Tavastkenkä sai Pohjois-Pohjanmaan vuoden maisemateko -palkinnon vuonna 2016.

Kylän kolmas ponnistus on ollut Tavastkengän Kylätalon korjaushanke vuosina 2014–2017. Suomen Kotiseutuliiton ja Keskipiste-Leaderin rahoittamassa hankkeessa korjattiin Kylätaloa ja lisättiin sen käyttömahdollisuuksia. Talkoita pidettiin kahden vuoden ajan aina lauantaisin. Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 120 000 euroa, sisältäen yli 2000 talkootyötuntia.

Rantalaidun raivauksen ja parin kesän laidunnuksen jälkeen.
Kylätalo peruskorjauksen valmistuttua toukokuussa 2017.

Kylän palveluvalikoimaa on pyritti kyläyhdistyksen toimesta monipuolistamaan sen jälkeen, kun koulutoiminta kylällä loppui keväällä 2010. Ensimmäisenä tehtiin koulukiinteistöön kuntosali, joka on kaikkien kyläläisten vapaasti käytettävissä. Kuntosalin lisäksi koulukiinteistöön on järjestetty käsityötilat, koulutus- ja kokoustilat sekä nuorisotila, joka on avoinna kerran viikossa. Jatkossa palveluita kehitetään koulukiinteistön uuden omistajan Yrjänä mansikkatilan ja Pyhännän kunnan kanssa.

Yksikään kylä ei pärjää yksinään, joten Tavastkenkäkin on hyvin verkostoitunut. Kyläyhdistys tekee yhteistyötä niin paikallisesti kuin maakunnallisestikin eri yhteisöjen ja hankkeiden kanssa. Lähialueen yrityksistä yhteistyötä on tehty esimerkiksi Siikaverkko Osuuskunnan kanssa. Kylätoimijat markkinoivat talkoilla Siikaverkon valokuituliittymiä kylän taloihin. Yhteistyö onnistui erinomaisesti: yli 80 % talouksista otti valokuidun ja kylään saatiin nopeat tietoliikenneyhteydet.

Myös kansainvälisyys on ollut osa seuran toimintaa usean vuoden ajan. Seura on järjestänyt mm. kolme kansainvälistä työleiriä yhteistyössä KVT-Finlandin kanssa vuosina 2013, 2014 ja 2016.

Tavastkengän suurin vahvuus on, että kaikki kyläläiset on saatu mukaan kylän kehittämiseen ja pienistä resursseista osataan ottaa kaikki hyöty irti. Kylätoimintaa on viety eteenpäin vähitellen vaihe vaiheelta siten, että hankkeet ovat tukeneet toinen toisiaan. Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty monipuolisesti eri rahoituskanavia. Pitkäjänteinen kylän kehittäminen huomioitiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 6.11.2017, kun Tavastkenkä valittiin Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi 2017.